Tag Archives: Rhoon

BuurTent op 22 januari in Rhoon

BuurTent op 22 januari in Rhoon

Albrandswaard – Het komende jaar blijft  de gemeente Albrandswaard samen met onder andere politie en woningbouwverenigingen extra aandacht besteden aan het voorkomen van onder andere woninginbraken. Bijvoorbeeld met bijeenkomsten de BuurTent. De eerstvolgende bijeenkomst is aanstaande donderdag (22 januari) in Rhoon. De BuurTent staat dan aan de Korhoenlaan.

Alle bewoners/omwonenden van de Korhoenlaan zijn donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur welkom in de BuurTent. Zij kunnen er onder andere terecht voor het uitwisselen van informatie met andere buurtbewoners en om zich te laten informeren over preventiemaatregelen tegen inbraak en diefstallen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de mensen van politie, gemeente en Woonvisie.

Burgemeester Hans Wagner: “Net als bijvoorbeeld de flyeracties rond de vakanties en de donkere dagen, de matrixborden en de coördinatie en afstemming tussen politie, BOA’s en buurtpreventieteams hebben  de BuurTent-bijeenkomsten een positief effect. Ze dragen bij aan het behoud van het veiligheidsgevoel en maken dat het dievengilde het er in onze gemeente bijzonder moeilijk mee heeft. Het is een uitdaging om de misdaadcijfers het komende jaar nog verder te laten dalen.

In 2014 was het totale misdaadcijfer voor Albrandswaard het laagste sinds vier jaar. Bijvoorbeeld het aantal auto-inbraken is vorig jaar met 30% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

DE POLDERKINDEREN ZIJN HET ZAT! – 40.000 handtekeningen naar de prullenbak?!

Wellicht heeft u er al iets over gehoord/gelezen in de media, maar graag zouden wij,
De Polderkinderen, ook onze eigen toelichting willen geven op de uitspraken van staatssecretaris Dijksma.

In het advies van Veerman wordt alleen het natte gedeelte uit het plan gehaald, de overige plannen (natuur & recreatie) blijven hetzelfde.
Staatssecretaris Dijksma stelt dat met uitvoering van het advies Veerman ook gelijk de bezwaren van 40.000 mensen worden weggenomen.
Het natte gedeelte, zo stelt zij, is immers uit het plan gehaald.

Dit spreken wij tegen. De 40.000 steunbetuigingen zijn juist bedoeld om de polder te behouden zoals hij nu is, dus ook geen advies Veerman!

Wij, De Polderkinderen, hebben als doel het huidige landschap te behouden, het geld (€120 miljoen) beter te besteden en de bedrijven te behouden.
Het moet toch niet kunnen dat een burgerinitiatief op deze manier naar de prullenbak wordt verwezen, terwijl deze nog niet eens behandeld is?!

Alleen om het burgerinitiatief in behandeling te laten nemen zijn wij al een aantal weken bezig.
Ons bekruipt het gevoel dat er alles aan gedaan wordt  om ons burgerinitiatief niet in behandeling te nemen.
Het proces om het burgerinitiatief wordt gekenmerkt door starheid en onbehulpzaamheid.

Daarnaast zijn de uitspraken die mevrouw Dijksma in de commissievergadering Natuurbeleid doet zeer onvriendelijk.
De agrariërs uit het gebied omschrijft zij als “er is een groepje wat maar brieven blijft schrijven” en zijn stelt dat de heer Veerman “met Jan en alleman” gesproken heeft om tot zijn advies te komen.
Deze toon is zeer denigrerend richting de betrokkenen.
De respectloze manier waarop er over de agrariërs en andere betrokkenen gesproken wordt vinden wij schrijnend.
Excuses zouden hier op zijn plaats zijn.

Namens de ‘Polderkinderen’

van het actiecomité Red Polders Rhoon

Mariëlle en Sharona de Klerk

Polderdag Rhoon 21 juni 2014 (de langste dag)

Volg de Napoleonroute, loop door akkers, oogst je maaltijd, pak een slootje, beleef de polders!

Dat is in het kort de opzet van de Polderdag op Midden-IJsselmonde. Op deze dag zetten boeren en bewoners hun erf en akkers open voor bezoekers. Tal van activiteiten zijn daar georganiseerd om de mensen te laten zien, ruiken, voelen en beleven hoe mooi onze polders in hun huidige vorm zijn.

De Oudeweg in Rhoon - landweg in de aanwaspolderDe polders tussen Rhoon en Barendrecht staan volop in de picture en de pers. Als PKB* en compromis bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn er allerlei plannenmakers die een claim leggen op het gebied. Van golfbanen tot ruige natte natuur, van bouwplannen tot onder water zetten – alle scenario’s zijn er afgelopen jaren op de bewoners en belanghebbenden losgelaten.

Daarom willen zij laten zien dat het gebied in de huidige opzet ook voldoende natuur- en recreatieve mogelijkheden heeft. Er is aandacht voor de historie en voor het ontstaan van de polders.

Het huidige gebruik door voornamelijk de boeren zal worden getoond, maar bijvoorbeeld wildbeheer en waterhuishouding zijn belangrijk voor het evenwicht in de polders. De nieuwe ontwikkelingen en verbreding in de landbouw zoals paardensport, recreatie, eductaie en zorg (zorgboerderij) kan men zelf ervaren.

Over de dijken, sloten en akkers zijn wandelpaden aangelegd zodat met kan struinen door de polders en voor hen die liever over gebaande wegen gaan zijn er fietsroutes uitgezet. Oude tijden herleven bij het historisch overzicht van tractoren en werktuigen en bij de expositie van de oudheidkamer. En wat te denken van de aanspanningen die door de polders rijden en waar u gratis een ritje mee kunt maken.

De dag zelf zal dit jaar in het teken staan van de lokale producten die in de regio geteeld worden voor het dagelijkse voedselpakket. Dit in combinatie met agrarisch natuurbeheer en de eeuwenlange symbiose die er is tussen de polders en de natuur. “Proef de Polders” is het thema – zowel de dieren uit de Grienden, Klein Profijt en Eendenkooi die komen fourageren in de polders, alswel het eten dat voor consumptie voor de omliggende steden geproduceerd als vorm van stadslandbouw. Zie ook het nieuwsbericht daarover.

Voorafgaande aan de “echte” Polderdag zullen ook schoolkinderen weer een bezoek aan de bedrijven brengen om de educatieve waarde van onze polders onder de aandacht te brengen. Gestart als project bij de vorige edite, krijgt dat nu vervolg onder de titel “Polders Educatief” op vrijdag 20 juni.

Het is een dag die mede mogelijk wordt gemaakt door de inzet van deelnemers, veel vrijwilligers en sponsoren die het beste voor hebben met ons buitengebied. En dat moeten we vooral zo proberen te behouden.

ONS RHOON EN HONDEN EN KATTENZAKEN IN TK&KS.

Zondag 07 juli a.s. besteed radio presentator Jan Jongerius in het eerste uur (11.00-12.00 uur)
van het programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel aandacht aan de plannen van het burger
initiatief ONS RHOON over de invulling van het Louwerensplein en Julianastraat in Rhoon.
Hij praat hier over met de initiatiefnemer RICHARD STEGER.
In het tweede uur (12.00-13.00 uur) zijn HEDY HALMAN en MARJOLEIN VAN DEN BURG te gast,
waarin zij tekst en uitleg geven over hondse zaken en kattenkwesties.
Beide dames zijn gediplomeerd gedragstherapeuten voor dieren en hun baasjes.
Met hun gecertificeerde kynologische achtergrond is er veel te vragen,
maar ook te vertellen over het gedrag van onze populaire huisdieren.
Een keur aan leuke muziek onderbreken de gespreksonderwerpen
De herhaling van het programma is op Dinsdag 09 juli van 19.00-21.00 uur

Werkzaamheden in Rhoon

Vervangen waterleiding Tijsjesdijk, Rhoon
Wanneer? Maandag 8 t/m vrijdag 12 juli. De werkzaamheden duren
één week, uiteraard afhankelijk van het weer en onvoorziene
omstandigheden.
Waar?
Vanaf Tijsjesdijk 57 tot de Zwaluwenlaan.
Let op! In verband met de beperkte werkruimte wordt de weg
afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute wordt
met borden aangegeven.
Informatie? Uitvoerder HAK, de heer T. Hove, telefoon 06-51605226.

 

ChristenUnie/SGP Albrandswaard stelt vragen over de verkeerssituatie halteBiezenlaan lijn 182.

ChristenUnie/SGP Albrandswaard stelt vragen over de verkeerssituatie halte Biezenlaan lijn 182.

Rhoon: De ChristenUnie Albrandswaard wil van de RET meer duidelijkheid over werkinstructies die zij meegeven aan hun buschauffeurs.
Deze werkinstructies lokken mogelijk onveilige situaties uit waarbij het wachten is op ernstige ongelukken.
Zo is RET na de overname van concurrent Qbuzz in december 2012 verantwoordelijk geworden voor het busvervoer in de regio.
Qbuzz verzorgde daarvoor diverse buslijnen ondermeer in Barendrecht en Ridderkerk.
De buschauffeurs worden vriendelijk verzocht op het beginpunt te wachten totdat de dienstregeling daadwerkelijk ingaat.
Zodoende rijdt de bus keurig op schema en lijkt dit de ideale situatie, althans op papier.
De buslijn 182 Rhoon Portland – Zuidplein Rotterdam v.v. en tevens de lijn 182 Rhoon Portland – Station Barendrecht, hebben hun aanvanghalte op de kruising van de Biezenlaan en de Portlandse baan.
Dit is een van de belangrijke, zo niet de belangrijkste, verkeersader van Rhoon Portland.
Nu staat de bus er na het keren op de rotonde midden op de rijbaan stil.
Dit resulteert dat de verkeersader langzaam dichtslibt en juist omdat de bushalte gesitueerd is direct na een rotonde ontstaat er een zeer gevaarlijke situatie.
Menig automobilist heeft er geen probleem om tijdelijk te wachten tot de passagiers zijn in- en uitgestapt, maar als de buschauffeur zelf de bus verlaat om en gaan roken dan wordt het geduld van de automobilist aardig op de proef gesteld.
Zo wordt de doorgetrokken streep massaal genegeerd en moeten tegenliggers, voornamelijk motoren en scooters, het vaak ontzien bij deze gevaarlijke inhaalmanoeuvres.
Hierbij wordt het gezichtsveld namelijk ernstig geblokkeerd door de stilstaande bus.
Daarbij zijn er automobilisten die uiteindelijk de oprit van de rotonde van het tegemoet komend verkeer verkiezen om met hoge snelheid de bus zijdelinks te passeren.
Juist in dit drukbevolkte gedeelte van Rhoon Portland is deze oversteek essentieel op de route van menig voetganger of fietser.
Deze gevaarlijke situatie kan zeker bij zeer jonge schoolgaande kinderen uiterst desastreuze gevolgen hebben, volgens Frans van Zaalen van de ChristenUnie.
Wij hebben dan ook niet voor niets vragen gesteld aan het college of het mogelijk is om een bushaven te creëren, door simpelweg de huidige halte te verplaatsen richting het fietspad.
Een ander alternatief zou zijn dat de bus slechts één rotonde doorrijdt naar de Rhoonse baan.
Daar kan de bus draaien en te stoppen op de wel ingerichte, maar in onbruik geraakte halte van de wijkbus.
Wellicht geeft dit meteen een economische impuls aan het winkelcentrum Portland, omdat deze hierdoor beter bereikbaar wordt.
Wij verwachten dan ook dat de wethouder in overleg gaat met de vervoerder, om zo een einde te maken aan deze onveilige situatie.
Want opkomen voor gezin en de gemeenschap door een veilige leefomgeving te creëren is iets waarvoor wij staan, aldus de ChristenUnie.

SGP christenunie

Informatieavond van Ons Rhoon

Raadsleden aanwezig op de informatieavond van Ons Rhoon.

Op 5 juni heeft Ons Rhoon een informatieavond gehouden waarbij alle raadsleden van Albrandswaard en de winkeliers waren uitgenodigd.
De aanwezigen werden geïnformeerd over de plannen omtrent het J.Louwerensplein, zowel het plan van de wethouder als ook het plan van Ons Rhoon kwamen uitgebreid aan bod.

Er is uitgebreid gesproken over de besteding van subsidies, parkeergelegenheid, verkeerscirculatie en de snelheid waarmee het gerealiseerd kan worden.
Tijdens de presentatie hebben diverse raadsleden vragen gesteld over de beide plannen die alle moeiteloos beantwoord werden door de initiatiefnemers van Ons Rhoon.
18 juni worden de plannen behandeld door het College B&W en op 1 juli worden de plannen behandeld in de gemeentecarrousel waarbij de initiatiefnemers als gesprekspartner aan de raadstafel zullen plaatsnemen.

ons Rhoon

 

 

nieuwbouw plan centrum Rhoon

Ophogen inspectieputten riolering, Rhoon en Poortugaal

Ophogen inspectieputten riolering, Rhoon en Poortugaal

Wat?

Op Diverse locaties in Rhoon & Poortgaal worden de

inspectieputten van de riolering in de asfaltverhardingen opgehoogd.

Wanneer?

Vanaf vrijdag 7 juni tot vrijdag 14 Juni op werkdagen  tussen 07.00 en 17.00 uur.

Waar?

Vrijdag 7 Juni Oud Rhoosedijk & Kruisdijk

Poortugaal.

Dinsdag 11 juni: Dorpsdijk (zuidzijde) tussen Zantelweg en

Tijsjesdijk, Rhoon.

Woensdag 12 juni: Waalstraat tussen Albrandswaardseweg en

F. van der Poest Clementlaan, Poortugaal

Donderdag 13 juni: Dorpsdijk (noordzijde) tussen Molen ’t Hert en Oud Rhoonsedijk, Rhoon.

Donderdag 13 juni: Handelsweg Overhoeken 3, Rhoon.

Let op!

Tijdens de werkzaamheden wordt het weggedeelte afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Informatie?

Afdeling Beheer openbare ruimten , wegbeheerder Henk

Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@

albrandswaard.nl / opzichter Theo Maas, telefoon (010) 506

18 12/ e-mail t.maas.@albrandswaard.nl.

De jaarlijkse boekenmarkt van de LIonsclub Rhoon

Op 29 juni as wordt de jaarlijkse boekenmarkt gehouden in Rhoon, georganiseerd door de LIonsclub Rhoon Oude-Maas.

De opbrengst gaat naar het Hospitaal Murambinda in Zimbabwe en Pension Maaszicht in Rotterdam, tbv opvang dakloze jeugd.

Ingezonden door Simon van Praag

LC Rhoon Oude-Maas

Pers bericht Ons Rhoon over De herinrichting van het J.Louwerensplein

Het J.Louwerensplein in het centrum van Rhoon

De herinrichting van het J.Louwerensplein staat ter discussie in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Diverse betrokken bewoners van het centrum, verenigd in Ons Rhoon, hebben bij de gemeente een alternatief plan ingediend voor de herinrichting van het plein. Dit heeft geresulteerd in een unanieme uitspraak van de gemeenteraad op 13 mei 2013, om de besluitvorming rondom de herinrichting van het J.Louwerensplein uit te stellen met minimaal 2 maanden. Hierdoor kunnen beide plannen goed onderzocht  worden. Om u als lezer de mogelijkheid te bieden om beide plannen te beoordelen zijn ze voor u uiteen gezet.

Het Plan van de Gemeente:

plan gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit plan wordt het pand op de Dorpsdijk 106 ( voormalig makelaarskantoor Greveling en het Wijnhuis ) gesloopt en volgens zeggen in een kleinere vorm teruggebouwd tegen de zijgevel van Marskramer/Intertoys. De makelaardij en het Wijnhuis kunnen in dit plan terugkeren op dezelfde locatie en worden er 13 parkeerplaatsen aangelegd op het J.Louwerensplein.  Tevens wil men 8 tijdelijke parkeerplaatsen aanleggen op het braakliggende terrein achter modehuis C&C, plaatsen waarvoor nog geen formele toestemming is van de grondeigenaar en die komen te vervallen als men in de toekomst besluit om hierop te bouwen. Het J.Louwerensplein wordt 2-richtingsverkeer en hiermee wordt de kruising Strawinskiplein/Dorpsdijk nog drukker. De winkeliers aan het J. Louwerensplein zijn fel tegen dit plan omdat er dan niet wordt voldaan aan de vastgestelde parkeernorm en dit indruist tegen alle eerder gemaakte en zelfs contractueel vastgelegde afspraken.

Het alternatieve plan Ons Rhoon:

plan ons-Rhoon

 

 

 

 

 

 

 

In dit plan wordt het pand op de Dorpsdijk 106 ( voormalig makelaarskantoor Greveling en het Wijnhuis ) gesloopt en wordt het braakliggende terrein achter modehuis C&C bebouwd zodat daar plaats is voor de makelaardij en het Wijnhuis. Doordat er niets wordt teruggebouwd op de locatie Dorpsdijk 106 ontstaat er een brede doorgang van de Julianastraat naar het Strawinskiplein en kunnen er 33 parkeerplaatsen aangelegd worden met brede trottoirs voor het winkelend publiek, het toepassen van 1-richtingsverkeer zorgt voor een betere afwikkeling van het verkeer.

De gemeente heeft voor de herinrichting van het centrum diverse subsidies gekregen van de stadsregio waarmee ook deze plannen gerealiseerd kunnen worden. De stadsregio heeft gespecificeerd dat een van deze subsidies speciaal bestemd is voor de verwerving en sloop van het pand van Greveling en de aanleg van de openbare ruimte. Het  toegekende bedrag zou compleet kostendekkend zijn en derhalve geen negatieve financiële gevolgen hebben voor de gemeente.

Diverse gemeenteraadsleden hebben zich inmiddels positief uitgelaten over het alternatieve plan van Ons Rhoon en de ChristenUnie SGP heeft op haar site,  http://albrandswaard.christenunie.nl ,een peiling geplaatst om bewoners de gelegenheid te bieden om te stemmen om de beide plannen.

Alle winkeliers zijn enthousiast over dit alternatieve plan en de eigenaar van het  terrein achter modehuis C&C staat er ook voor open.

Meer informatie over Ons Rhoon kunt u vinden op www.onsrhoon.nl of via Facebook en Twitter.

 

Powered by WordPress