De column van Mees

39 – Stof.

Niemand is liefhebber van stof. Er zijn zelfs mensen die er een obsessie van hebben en dagelijks het hele huis van stof trachten te ontdoen. Iedereen weet dat dat onbegonnen werk is, want stof blijft altijd terug komen. Natuurlijk is het wel gewenst om de hoeveelheid stof zoveel mogelijk te beperken, zeker als er sprake is van een allergie voor stof.

Het woord stof, en afleidingen daarvan, komen ook voor in gezegdes en uitspraken. Een uitspraak kan stof op doen waaien. Bedoeld wordt dan dat zo’n uitspraak de gemoederen bezig houdt en dat er wel mensen zijn die zich er een beetje boos om maken of er om moeten lachen. Er om kunnen lachen is dus wel het beste.

Het is ook mogelijk om een persoon te betitelen als een stoffig persoon. Niet dat hij, vrijwel altijd gaat het om een man, een hoop stof om zich heen heeft maar dat heeft dan meer te maken met zijn uiterlijk en de wijze van kleden. Ook speelt het gedrag daarbij een rol. Vrijwel altijd gaat hierbij om een wat ouder persoon met een wat sloffende tred gekleed in kleren die al veel jaren niet meer in de mode zijn. Neem daarbij ook nog eens de wijze van praten en de interesse in het onderwerp en je hebt een stoffig persoon.

Alhoewel niet met een geloof opgevoed is er een uitspraak over stof die nogal eens tijdens een uitvaart wordt gebruikt door een geestelijke. De uitspraak =uit stof zijt gij geboren, tot stof zult gij vergaan= heb ik in mijn leven regelmatig gehoord. Zelf zal ik deze uitspraak nooit gebruiken, omdat die uitspraak niet bij mijn leven past.

Toch heb ik met die stof te maken gehad. Na het overlijden van mijn vriendin is zij gecremeerd. De as die is overgebleven wordt door de medewerkers van het crematorium verzameld en in een kartonnen koker gedaan. Na een aantal weken komt de koker met as ter beschikking van de nabestaanden. Er zijn verschillende mogelijkheden om met de as om te gaan.

In mijn geval heb ik samen met de kinderen besloten de as, die fijn is als stof, uit te strooien over de Oude Maas nabij een plek waar wij samen veel hebben zitten genieten. Gistermiddag was het zover. Vanuit een boot werd de stof uit gestrooid waar het razendsnel vermengde met het water. Het laatste afscheid.

18 september 2016.

Powered by WordPress