De column van Mees

38 – ICE.

Neen, niet gelijk aan ijs denken, dat schrijf je gewoon in kleine letters. In het Engels is ijs dus ice. Het ICE waar het hier over gaat is een afkorting. Weliswaar ook in het Engels, maar wel een belangrijke afkorting.

ICE staat dus voor =In Case of Emergency=. Vrij vertaald betekend dat dus in geval van nood. Nou en, zullen velen onder de lezers denken, wat moet ik daarmee? Dat gaan wij de lezer proberen duidelijk te maken.

Iedereen weet wel het nationale alarmnummer. In geval van nood bellen wij de politie, ambulance of brandweer via het nummer 112 en geven de melding door. Tot zover niets bijzonders. Helaas komt het ook vaak voor dat er slachtoffers te betreuren zijn en niet altijd zijn de hulpverleners direct in staat om familie of vrienden van het slachtoffer in kennis te stellen.

Het zoeken en vinden van relaties is dus wel eens lastig en hoewel iedereen geacht wordt een legitimatie op zak te hebben is dat lang niet altijd het geval. Wat wel bijna iedereen op zak heeft is een mobiele telefoon of nog sterker een smartphone of iPhone. De twee laatste apparaatjes zijn vooral erg in trek bij de jeugd. Je kan er dan ook veel mee. Er mee naar je favoriete muziek luisteren, er een spelletje op spelen, het gebruiken als navigatie systeem en je kan er ook nog mee telefoonneren.

Om dat laatste gaat het dus. Van de mogelijkheid om te telefoonneren wordt dan ook wel ruimschoots gebruik van gemaakt. De van school huiswaarts fietsende kinderen luisteren niet alléén naar de muziek, maar voeren heel vaak oeverloze gesprekken met een vriendje of vriendinnetje. Zolang zij in een groepje bij elkaar fietsen is er nog niets aan de hand, maar er komt bijna altijd wel een moment dat zij nog een stukje alleen verder moeten. En wanneer dan op zo’n moment een ongeval plaats vind en het slachtoffer niet aanspreekbaar is dan wordt het voor de hulpverlener lastig om familie te informeren.

Daarom moet in iedere telefoon, smartphone of iPhone onder de afkorting ICE een telefoonnummer te staan van vader, moeder, zoon, dochter enzovoort. Het geldt dus niet alleen voor de jeugd, maar voor iedereen die zo’n apparaatje kan bedienen. En wil je meerdere ICE nummers invoeren dan kan dat natuurlijk. Voorzie ze gewoon van een volgnummer.

Doen!

11 september 2016.

Powered by WordPress