010FM

cropped-Logo-010-V4-klein.png

De vaste presentator Jan Jongerius en de man van 010FM-Report van het

Zondagmorgen programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel zijn op pad

geweest met de gele amerikaanse schoolbus, die men regelmatig in de regio

tegenkomt en waar HANS VAN MEGGELEN de eigenaar en driver van is.

Met Hans werd er uitvoerig tijdens de rit gesproken over zijn passie en de

doelstelling van het begrip DRIVE TO CONNECT.

Wat is DRIVE TO CONNECT ??  Een mooi concept voor ontmoetingen.

Ideeen en contacten bij elkaar brengen en delen en dat is allemaal te beluis-

teren van 12.00-13.00 uur (tweede uur) van het programma.

In het eerste uur (11.00-12.00 uur) aandacht voor de regio actualiteit en

verder een gesprek met HERMA van het kleinste winkeltje van Rhoon, wat in

het Boerderijtje is gevestigd en waar tweedehands dameskleding wordt verkocht

en er is telefonisch contact met MARIELLE DE KLERK, een van de Polderkinderen

over de teleurstelling van de dwaalwegen en het negeren van een burgerinitiatief

over de Rhoonse Polders. Zelfs tellen kunnen ze al niet in den Haag, omdat men

stelt dat er GEEN 40.000 handtekeningen zijn ingebracht.

Alle onderwerpen en bijdrage,s worden gelardeerd met lekkere muziek, die men

gewend is bij dit radio programma.

 

Herhaling van het programma : Dinsdag 31 maart van 19.00-21.00 uur

N.B. Volgende week is als gast te horen, BRIAN FROWIJN, voorzitter van de ge-

biedscommissie Pernis en dan is ook presentatrice Marja Boedart weer aanwezig.

12 – Beklemd.

Gelukkig zit ik niet ergens tussen beklemd. Integendeel, ik kan mij vrij bewegen en kan gaan en staan waar ik wil. Zelfs de mogelijkheid om mijn gedachten uit te spreken staat nog steeds fier overeind. Om dat laatste gaat het dus.

Toen ik mij afgelopen vrijdag verdiepte in het weekblad De Schakel viel mijn oog op een artikel wat ging over de samenwerking binnen de BAR gemeenten. Al lezende bekroop mij een beklemd gevoel. De medewerkers van de buitendienst van de gemeentes Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan er allemaal hetzelfde uitzien. In de komende maanden wordt de kleding vervangen door nieuwe, uniforme, kleding. Hetzelfde gaat gebeuren met het materieel.

Als reden van deze samenwerking zal ongetwijfeld de efficiëntie genoemd gaan worden. Een goed streven dus, want als het goedkoper kan dan moet dat gedaan worden. Uiteindelijk zijn het de bewoners van de drie gemeenten die opdraaien voor de uitgaven middels een heffing van de onroerend zaken belasting. Als het dan wat minder kan zou dat leuk voor de burger zijn.

Maar toch blijf ik iedere keer als de BAR gemeenten ter sprake komen een beklemd gevoel behouden en maakt zich een zeker wantrouwen van mij meester. Wat betreft inwoner aantal is Albrandswaard de kleinste van de drie gemeenten en ik acht het niet uitgesloten dat het bij tijd en wijle een flinke strijd zal zijn om de macht en het krijgen van gelijk. Een gelijk wat op termijn wel eens zou liggen bij BR.

Mijn wantrouwen gaat nog wat verder. Als Albrandswaard regelmatig het onderspit zal delven dan zal het naar mijn mening niet lang duren voordat de provincie gaat voorstellen om een einde te maken aan de zelfstandigheid van Albrandswaard. Als inwoner van Poortugaal moet ik aan zoiets niet denken, en dus heb ik last van een beklemd gevoel.

Ik moet er niet aan denken dat er achter de schermen al gepraat wordt over een volgende herindeling. Als de BAR gemeenten samen gevoegd zouden worden dan scheelt dat wel twee burgemeesters en enige hoofden van dienst en dus geld. Toch blijk ik liever gewoon voorstander van een zelfstandig Albrandswaard.

22 maart 2015.

 

 

 

De Hoogvlietse vrijwilligster  van 2014, WILMA VAN DER WENDE is a.s.

Zondag 22 maart te gast in het familie / info programma Tussen Kerk-

bank en Kantinestoel .

In het tweede uur (12.00-13.00) praat zij met de radio presentator Jan

Jongerius over haar werk bij het inloophuis van de Stichting ANKH.

Vele uren per week runt zij deze instelling, met de Antwoordkerk in

Hoogvliet als thuisbasis voor mensen met kanker, of mensen die kanker

hebben gehad en familie en vrienden die er mee te maken hebben of

hebben gehad en dat met elkaar willen delen en erover praten.

In het gesprek zal ook de voorzitter van deze stichting, KEES VAN PELT

aanwezig zijn en uitleggen hoe dit allemaal werkt.

In december 2014 deed 010fm een geslaagde poging om tijdens een

Glazenhuis sessie in Hoogvliet deze stichting te helpen.

In het eerste uur (11.00-12.00) kan men weer luisteren naar de met zorg

uitgekozen muziek en de regio actualiteit.

Ook is er weer een bijdrage van 010FM-REPORT en andere korte impressies

Herhaling van het programma is te horen op Dinsdag 24 maart van

19.00-21.00 uur op de bekende luistermogelijkheden.

 

11 – Stemadvies.

Maakt u zich geen zorgen, ik ga u echt niet vertellen op welke partij u komende woensdag het beste kunt gaan stemmen. Als u een stemadvies wilt dan kunt u het beste luisteren naar de diverse neuzelaars op radio en TV. Landelijke kopstukken uit de politiek trachten de nodige zieltjes voor hun partij in de provinciale staten te winnen.

Men kan uit de voorgaande zinnen opmaken dat ik niet (meer) zoveel op heb met de politiek. Wel ben ik geïnteresseerd en volg, soms met enig genoegen, het nieuws dat via de radio en TV tot mij komt. Dat ik niet zoveel meer op heb met de politiek wordt mede veroorzaakt door de alsmaar groter wordende versplintering. Het wordt er niet duidelijker op.

Soms denk ik met enige weemoed terug aan mijn jeugdjaren. Partijen als de Katholieke Volkspartij ( KVP), de Anti Revolutionaire Partij ( de ARP) en de Communistische Partij Nederland (de CPN) maakten nog deel uit van de politiek, evenals de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ( de VVD). De laatste twee doen nog steeds mee onder hun eigen naam. De andere zijn gefuseerd of onder een andere naam door gegaan.

Helaas zijn er met mij nog veel mensen die het niet zo meer zien zitten met de politiek en gevoelens van onvrede hebben. Een aantal daarvan hebben gemeend zich af te moeten scheiden van de grote partijen en zijn voor zich zelf begonnen. Enkelen van hen hebben bredere steun gekregen en kunnen mee praten in het parlement. Sommige van de splinter groeperingen mogen van mij met afgaand water afdrijven naar open zee waar zij op natuurlijke wijze zullen worden afgebroken.

Helaas, zo lang de kiezer geen kans ziet om orde in de chaos te scheppen zal de versplintering alleen nog maar toenemen. Het ergst is dit in de lokale politiek. Het ene clubje na het andere clubje zoekt medestanders en ziet kans een zetel in de gemeenteraad te veroveren. Dat het nog erger kan blijkt wel uit het feit dat diverse lokale clubs zich verenigen in een landelijke club. Neem van mij aan dat de vogels met heel verschillende achtergronden het niet lang vol zullen houden en met enig gekrakeel uit elkaar zullen gaan.

Het stem advies wat ik zou willen geven is: Breng in ieder geval je stem uit en keer daarbij terug naar je vroegere politieke overtuiging en laat je onvrede met de huidige vertegenwoordigers blijken door je stem te geven aan de laatste op de kieslijst.

15 maart 2015.

 

 

Zondag 15 maart a.s. ontvangen de radiomakers van het bekende radio

familie programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel in het tweede uur

(12.00-13.00 uur) KEES VELDBOER, de oprichter en directeur van de

Stichting Ambulance Wens.

Deze organisatie blijft groeien en er worden steeds meer wensen vervuld

voor terminale patienten, die nog een laatste wens hebben en niet optimaal

mobiel zijn en dus vervoerd moeten worden met speciaal vervoer.

Radiomaker Jan Jongerius wordt deze keer voor het eerst terzijde gestaan

door een nieuwe medewerkster en presentatrice, Marja Boudart.

Dus weer een dubbel presentatie in dit programma

In het eerste uur (11.00-12.00 uur) is er aandacht voor de regio actualiteit

en kan men luisteren naar een bijdrage van 010FM-REPORT met een kunst-

zinnig trio, die zich de TROUBABROURS noemen en recentelijk optraden

in de Zevensprong in Hoogvliet.

Verder een gesprek en impressie over de Polderschuur in Poortugaal, wat

binnenkort officieel word geopend.

Een keur, van wat oudere muziek zal u tevens worden aangeboden door

het presentatie duo Marja Boudart en Jan Jongerius.

Een herhaling van het programma kan men horen op Dinsdag 17 maart

van 19.00 – 21.00 uur.

 

 

logoSRCbumasenaqrcode

 Home