cropped-Logo-010-V4-klein.png

 

Vanaf heden zijn wij ook via Whatsapp bereikbaar
0626642130whatsapp_logo

Zondag 01 februari is de metaalrestaurator VERA BAKKER ( van o.a de

SPIN / Miereneter in Hoogvliet) te gast in het tweede uur (12.00-13.00)

te gast in het familie-info programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel.

Presentator Jan Jongerius praat met haar over het opknappen van vele

metalen en objecten.

Een apart beroep met vele invalshoeken.

In het eerste uur (11.00-12.00) aandacht voor de regio actualiteit en een

telefoon interview met BAS KOERT over de Roemenië reis vanuit Pernis

waarin hulpgoederen zijn weggebracht.

Ook is er een bijdrage van 010FM-REPORT over Zalmplaat Actief en hun

speciale activiteiten. Verder is er weer een keur van lekkere muziek.

Herhaling van het programma is op Dinsdag 03 februari van 19.00-21.00 uur

 

Onrechtvaardig proces rondom burgerinitiatief

 

“Schandalig dat ons burgerinitiatief niet eens een rechtvaardig proces krijgt”, aldus Polderdochter Sharona de Klerk nadat de commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven adviseerde het burgerinitiatief bestaande uit 40.000 handtekeningen niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het onderwerp de afgelopen twee jaar al behandeld zou zijn in de Tweede Kamer.

Ingewikkeld proces

Het zit ingewikkeld in elkaar, maar we willen toch graag uitleggen hoe dit proces in zijn werk gaat. Het burgerinitiatief wordt overhandigd aan de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, zij gaan vervolgens toetsen of het aan de gestelde voorwaarden voor een burgerinitiatief voldoet. Eén van die voorwaarden is dat het onderwerp de afgelopen twee jaar niet in de Tweede Kamer behandeld mag zijn. De commissie voor V&B vraagt om dit te bepalen advies aan de commissie IenM. De commissie IenM heeft in ons geval aangegeven dat het onderwerp de afgelopen twee jaar in de kamer behandeld is door de volgende drie moties:

  1. Motie Heerema/Jacobi, ingediend op 16 december 2014
  2. Motie Smaling/Geurts, ingediend op 16 december 2014
  3. Motie Heerema, ingediend op 17 december 2013

 

Ons burgerinitiatief is echter ingediend op 28 oktober 2014. De moties genoemd onder punt 1 en 2 zijn dus ingediend nádat ons burgerinitiatief ingediend is. Deze tellen dus niet mee als zijnde behandeling van het onderwerp in de afgelopen twee jaar. Als dit wel zo zou zijn, dan zou de hele democratie in Nederland ondermijnd worden, want dan kan een politicus altijd (als zij niet willen dat een onderwerp in de Tweede Kamer besproken wordt) snel een motie indienen, zodat een onderwerp de afgelopen twee jaar behandeld is.

 

De motie onder punt 3 heeft betrekking op een andere invulling van de plannen in het Buijtenland van Rhoon binnen de PKB PMR. Dit is een ander onderwerp, want ons burgerinitiatief heeft betrekking op het geheel VAN TAFEL HALEN VAN DE PKB PMR. Dit is de afgelopen twee jaar (vóórdat wij ons burgerinitiatief indienden), ook in deze motie, nog niet aan de orde geweest in de Tweede Kamer!

 

Vreemde zaak

“Het is een vreemde zaak dat er een partijdige commissie om advies gevraagd wordt over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief. De commissieleden zijn immers dezelfde personen als degenen die er belang bij hebben dat het project doorgaat. Het klopt dus niet dat deze commissie een advies uit moet brengen over de ontvankelijkheid van een burgerinitiatief. Je zou zeggen dat juist de commissie VenB dit uit zou moeten zoeken, zodat er een objectief eindoordeel komt”, zegt Sharona.

 

Teken van zwakte

“Men is blijkbaar erg bang dat het project geen doorgang kan vinden als ons burgerinitiatief in de Tweede Kamer behandeld wordt.” zegt Mariëlle. “Anders doe je toch niet zoveel moeite om het niet-ontvankelijk te laten verklaren? Ik zie dit echt als een teken van zwakte. Wij blijven in ieder geval strijden voor een democratisch proces. Een burgerinitiatief is immers niet voor niets in het leven geroepen. Op deze manier heeft het geen zin als je als burger iets aan de kaak wilt stellen. Het burgerinitiatief is op dit moment nog in afwachting van het eindoordeel van de commissie VenB. Mocht er geen democratisch proces in gang worden gezet dan laten we het hier zeker niet bij zitten!”.

 

Namens de “Polderkinderen”

van het actiecomité Red Polders Rhoon

Ab Greijn

Website: www.redpoldersrhoon.nl       Facebook: Red Polders Rhoon Twitter: @redpoldersrhoon

“Klop, klop, klop”

Collegeleden lezen voor

Albrandswaard – Van 21 t/m 31 januari zijn de Nationale Voorleesdagen 2015. Ook burgemeester Hans Wagner  en wethouder Johan van Wolfswinkel van Albrandswaard doen mee. De burgemeester gaat aanstaande woensdag (28 januari) voorlezen bij SKS Alles Kids aan de Albrandswaardsedijk 131 in Poortugaal. Met ‘wonen’ als thema gaat de burgemeester samen met de kinderen ‘lezen’ uit het prentenboek “Klop, klop, klop”.

Johan van Wolfswinkel gaat diezelfde dag naar de Schakelklas, Molendijk2a in Rhoon.*

 

Klop, klop, klop is geschreven en geïllustreerd door Lucy Cousins en gaat over een kleine specht die leert kloppen.

 

Nationale Voorleesdagen

Doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Uit onderzoek is onder andere gebleken dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben. Verder bevordert voorlezen de taal- en leesvaardigheid.

4 – Voorjaar.

Wat nou voorjaar,  zal gereageerd worden. We zitten nog midden in de winter en vanochtend vroeg werd er nog gewaarschuwd voor gladde wegen in het Oosten van het land. Dat zal allemaal wel maar de natuur denkt er wel eens anders over.

Vanochtend in de vroege ochtend schemering werd ik gewekt door het luide gekraai van een fazant haan die zich blijkbaar vrij dicht onder het raam van mijn slaapkamer ophield. Naar buiten kijken had nog weinig zin; daarvoor was het nog te donker. Een uurtje later ging het beter.

Zoals altijd tijdens het maken van een kop koffie wierp  ik een blik naar buiten. In het weiland achter mijn huis ontwaarde ik een drietal fazanten die geen voedsel aan het zoeken waren. De drie heren, het waren dus mooi gekleurde hanen, draafden om elkaar heen en trachtten elkaar te imponeren met hun gedrag. Zij joegen elkaar op tot dicht bij de slootrand. Twee van de drie besloten daar een gevecht aan te gaan.

Zo’n strijd om de macht vindt ieder jaar tegen het voorjaar plaats en heeft tot doel het alléén recht op de ( nog ) niet zichtbare hennen te veroveren. In de strijd om dit recht vliegen er nogal eens wat veren in het rond. Niet zelden komt de verliezer er zonder kleerscheuren vanaf. Tegen elkaar opspringend en opvliegend delen de heren elkaar forse halen uit met de poten en dat kost nog wel eens een oog.

Een oplettend iemand zal met mij constateren dat de paarvorming in de natuur al aardig op gang begint te komen. De koolmezen inspecteren het nestkastje bij de buren en het vinkenpaartje komt regelmatig de voerplank bezoeken op zoek naar voedsel. De opgehangen pot pindakaas  werd en wordt met grote happen leeg gevreten door de eksters en de kraaien die zich ook al in paren komen melden. Zelfs de anders zo schuwe Vlaamse gaaien melden zich achter mijn huis.

Dat de natuur al met het voorjaar bezig is mag wel duidelijk zijn. Zij trekt zich niets aan van onze kalender en gaat haar eigen gang. Bij het zien van al die bedrijvigheid ontstaat bij mij ook het verlangen naar het voorjaar. Een verlangen naar een koel drankje op een zonnig terras; desnoods nog met de winterjas aan.

25 januari 2015.

Op Zondag 25 januari a.s. kan men de volgende onderwerpen en een gast verwachten

in het informatie – familie programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel.

Tussen 11.00-12.00 uur aandacht voor de regio actualiteit en een grote bijdrage van

010FM-REPORT over Dragons Heart Europe met ambassadeur CHRIS DE KORTE

en over huis Madelief met KITTY ENGELMOER en  LIES v.d Perk over deze stichting

en hun werk en doelstellingen.

Tussen 12.00- 13.00 uur is ILSE van SCHALKWIJK te gast om te komen vertellen over

haar pas geopende praktijk in Rhoon onder de naam SEARCH FOR ME.

Presentator Jan Jongerius praat dan met ILSE over rouwverwerking, stress bestrijding,

stoornissen verhelpen en om te gaan met pesten voor zowel kinderen als ouderen.

Zij werkt vanuit gevoel en ervaring en daar is veel over te vragen en te beantwoorden.

Tussendoor weer een selecte keuze van mooie muziek bij dit programma

Herhaling id op Dinsdag 27 januari van 19.00-21.00 uur

Minder schade tijdens jaarwisseling

Albrandswaard – In vergelijking met vorig jaar zijn in de gemeente Albrandswaard tijdens de afgelopen jaarwisseling minder schades veroorzaakt door vuurwerk. Het schade bedrag is in elke kern verminderd ten opzichte van vorig jaar. In totaal gaat het om € 13.390,- tegen € 21.095,- in 2013-2014. De gemeente gaat wel proberen om de schades zoveel mogelijk te verhalen op de daders.

 

Net als elders in het land werd er wel meer zwaarder (illegaal) vuurwerk afgestoken. Dit blijft een aandachtspunt voor komende jaren bij alle hulpdiensten.

 Verloop jaarwisseling

Afgelopen week is de jaarwisseling geëvalueerd met alle betrokken diensten en de gemeente. Algemene conclusie was dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Op twee containerbrandjes en een voertuigbrand na zijn er geen grote noemenswaardige incidenten gebeurd.

Wel zijn er verschillende aandachtspunten naar voren gekomen. Naast het zwaardere vuurwerk  zijn dat met name de vele vernielingen. Gekeken gaat worden naar passende maatregelen om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Aangepaste tijden

Dit jaar was het eerste jaar dat het afsteken van vuurwerk werd beperkt van 18.00 uur op 31 december tot 02.00 uur op 1 januari. Zowel de gemeentelijke Boa’s als de politie hebben hierop overdag gehandhaafd en bij beide partijen was het algemene beeld dat de meeste mensen zich aan deze tijden hebben gehouden.

BuurTent op 22 januari in Rhoon

Albrandswaard – Het komende jaar blijft  de gemeente Albrandswaard samen met onder andere politie en woningbouwverenigingen extra aandacht besteden aan het voorkomen van onder andere woninginbraken. Bijvoorbeeld met bijeenkomsten de BuurTent. De eerstvolgende bijeenkomst is aanstaande donderdag (22 januari) in Rhoon. De BuurTent staat dan aan de Korhoenlaan.

Alle bewoners/omwonenden van de Korhoenlaan zijn donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur welkom in de BuurTent. Zij kunnen er onder andere terecht voor het uitwisselen van informatie met andere buurtbewoners en om zich te laten informeren over preventiemaatregelen tegen inbraak en diefstallen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de mensen van politie, gemeente en Woonvisie.

Burgemeester Hans Wagner: “Net als bijvoorbeeld de flyeracties rond de vakanties en de donkere dagen, de matrixborden en de coördinatie en afstemming tussen politie, BOA’s en buurtpreventieteams hebben  de BuurTent-bijeenkomsten een positief effect. Ze dragen bij aan het behoud van het veiligheidsgevoel en maken dat het dievengilde het er in onze gemeente bijzonder moeilijk mee heeft. Het is een uitdaging om de misdaadcijfers het komende jaar nog verder te laten dalen.

In 2014 was het totale misdaadcijfer voor Albrandswaard het laagste sinds vier jaar. Bijvoorbeeld het aantal auto-inbraken is vorig jaar met 30% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

 

 

logoSRCbumasenaqrcode

 Home